ચીનમાં ચર્ચ બંધ કરી તોડી પાડવા અથવા વેચી દેવા સામ્યવાદી સત્તાવાળાઓ દ્વારા ખ્રિસ્તીઓને ફરજ પડાઇ રહી છે

ખ્રિસ્તી શ્રદ્ધાળુઓ ચર્ચમાં એકઠાં ન થાય તે માટે મોટી સંખ્યામાં ચર્ચને તોડી પાડવા અથવા વેચી દેવાના આદેશ જારી કર્યાં

નવી દિલ્હી

ચીનમાં ખ્રિસ્તીઓની સતાવણી અવિરતપણે ચાલી રહી છે. પૂર્વ-મધ્ય ચીનમાં આવેલા સુક્વિઆન અને લિઆનયુનગેંગમાં 70 કરતાં વધુ પ્રોટેસ્ટન્ટ ચર્ચને બંધ કરવા, તોડી પાડવા અથવા તો તેમને વેચી દેવાના આદેશ જારી કરાયાં છે. ચીનમાં ધાર્મિક સ્વતંત્રતા અને માનવ અધિકાર પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરતા ઓનલાઇન મેગેઝિન બિટર વિન્ટરના જણાવ્યા અનુસાર ચીની સત્તાવાળાઓએ ખ્રિસ્તી શ્રદ્ધાળુઓ ચર્ચમાં એકઠાં ન થાય તે માટે આ તમામ ચર્ચને તોડી પાડવા અથવા વેચી દેવાના આદેશ જારી કર્યાં છે.

બૈલુ ટાઉનના અધિકારીઓએ ઓગસ્ટ મહિનામાં ચર્ચ ખાલી કરાવી દીધાં હતાં અને ચર્ચના સત્તાવાળાઓને તેડાવીને જણાવ્યું હતું કે, ખાલી કરાવાયેલા ચર્ચ ક્યાં તો ભાડે આપી દેવા જોઇએ અથવા તે વેચી દેવા જોઇએ જેથી તેમનો અન્ય હેતૂઓ માટે ઉપયોગ થઇ શકે. ચર્ચના એક ડાયરેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે, ચીની સરકાર ચર્ચોને નાબૂદ કરી રહી છે. ઘણા ચર્ચને વેચી દેવામાં આવ્યાં છે. અમે ચર્ચને બચાવી શકીએ એવી કોઇ તક અમને આપવામાં આવી નથી. 3 ચર્ચને ચીની સત્તાવાળાઓ દ્વારા ચીનના રિવોલ્યૂશનરી નાયકોના મેમોરિયલ હોલમાં તબદિલ કરી દીધાં છે. - એજન્સી

RNI No : GUJGUJ/2013/52831, Published And Owned By Mr. Arnold Alfred Christie.
Published From H/1, Parul Tenaments (A Type), Near Canal, Jashodanagar Road, Post G.I.D.C. Vatva, Ahmedabad- 382445. Editor : Mr. ARNOLD CHRISTIE. 
Mobile : +91 8758469100. Email : christianherald2013@gmail.com

વિશ્વભરના ગુજરાતી ખ્રિસ્તી સમાજમાં વ્યાપક રિડર્સ ધરાવતી  ન્યૂઝ વેબસાઇટ પર જાહેરાત આપી બહોળા વર્ગ સુધી પહોંચવાની ઉત્તમ તક

સંપર્ક ઃ મોબાઇલ ઃ +91 8758469100 

Email us at christianherald2013@gmail.com

ક્રિશ્ચિયન હેરાલ્ડ

ગુજરાતી ખ્રિસ્તી સમાજની સૌપ્રથમ ન્યૂઝ વેબસાઇટ

આપની આસપાસ બનતા ખ્રિસ્તી સમાજને સ્પર્શતી ઘટનાઓ, ફોટોગ્રાફ, વીડિયો અમને મોકલી આપો.

E-MAIL : christianherald2013@gmail.com

We'd Love To Know What You Think
Rate UsPretty badNot so goodGoodVery goodAwesomeRate Us