ઉત્તર કોરિયામાં ખ્રિસ્તીઓની ભારે સતાવણી, કિમ જોંગ ઉનને ઇશ્વર તરીકે પૂજવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે

ખ્રિસ્તીઓને જાહેરમાં ગોળીએ દેવાય છે અથવા તો ફાંસીએ લટકાવી દેવામાં આવે છે, ખ્રિસ્તી મહિલાઓ પર જેલમાં અધિકારીઓ દ્વારા બળાત્કાર ગુજારાય છે

ઉત્તર કોરિયામાં ખ્રિસ્તીઓની સતાવણી માઝા મૂકી રહી છે. જો કોઇની પાસેથી બાઇબલ ઝડપાય તો તેને વીજળીના કરંટ અપાય છે, ભૂખે મારવામાં આવે છે અથવા તો કેદીઓની સામે જ ગોળી મારી દેવાય છે. ઉત્તર કોરિયામાં ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના ઉલ્લંઘન પરના એક રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ઉત્તર કોરિયામાં સરમુખત્યાર કિમ જોંગ ઉન સિવાય કોઇની ભક્તિ કરવાની પરવાનગી નથી. રિપોર્ટમાં ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના ઉલ્લંઘન માટે સજા કરાયેલા 273 પીડિતોની આપવીતી આલેખવામાં આવી છે. જેમાં 3 વર્ષના બાળકથી માંડીને 80 વર્ષના વૃદ્ધનો સમાવેશ થાય છે. રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ખ્રિસ્તી આસ્થાને કારણે ઉત્તર કોરિયામાં જાહેરમાં ફાંસી આપી દેવાય છે, મહિલાઓ પર બળાત્કાર ગુજારવામાં આવે છે, તેમને માર મારવામાં આવે છે અને ઉત્તર કોરિયાના યાતના કેમ્પોમાં ધકેલી દેવાય છે.

એક પીડિતના જણાવ્યા અનુસાર તેને ખ્રિસ્તી આસ્થાના કારણે 3 બાય 4 ફીટના પાંજરામાં કેદ કરાયો હતો. આ પાંજરાને વીજળીનો કરંટ આપીને ગરમ કરી દેવાતું હતું. આ પીંજરામાં કેદીઓ માંડ 3 કલાક વીતાવી શકે પરંતુ હું 12 કલાક તે પાંજરામાં પ્રાર્થના કરતા બેસી રહ્યો હતો. મને ખબર નહોતી કે હું ક્યારે બેહોશ થઇ ગયો. મારી આંખ ખુલી ત્યારે હું પાંજરાની બહાર હતો.

એક મહિલા કેદીએ જણાવ્યું હતું કે, ખ્રિસ્તી પુરુષોને કૂતરાની જેમ માર મારવામાં આવે છે. જેલમાં તેમની ચીસો સાંભળવા મળતી હતી. મને પણ માર મારવામાં આવ્યો હતો અને મારા ચહેરા પરની ચામડી ઉતરડી લેવામાં આવી હતી. જેલમાં ખ્રિસ્તી મહિલાઓ પર જેલના અધિકારીઓ દ્વારા બળાત્કાર ગુજારવામાં આવે છે.

એક ખ્રિસ્તી કેદીના સેલમાંથી બાઇબલ મળી આવતાં તેને 1000 કેદીઓની સામે ગોળીથી ઠાર મારવામાં આવ્યો હતો. ચીનથી બાઇબલની દાણચોરી કરવા માટે કેટલાક લોકોને ફાંસીએ લટકાવી દેવામાં આવ્યાં હતાં.

એક કેદી કહે છે કે ઉત્તર કોરિયામાં કોઇ ધર્મ નથી. અહીં કિમ જોંગ ઉનને ઇશ્વર તરીકે પૂજવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે. – એજન્સી

RNI No : GUJGUJ/2013/52831, Published And Owned By Mr. Arnold Alfred Christie.
Published From H/1, Parul Tenaments (A Type), Near Canal, Jashodanagar Road, Post G.I.D.C. Vatva, Ahmedabad- 382445. Editor : Mr. ARNOLD CHRISTIE. 
Mobile : +91 8758469100. Email : christianherald2013@gmail.com

વિશ્વભરના ગુજરાતી ખ્રિસ્તી સમાજમાં વ્યાપક રિડર્સ ધરાવતી  ન્યૂઝ વેબસાઇટ પર જાહેરાત આપી બહોળા વર્ગ સુધી પહોંચવાની ઉત્તમ તક

સંપર્ક ઃ મોબાઇલ ઃ +91 8758469100 

Email us at christianherald2013@gmail.com

ક્રિશ્ચિયન હેરાલ્ડ

ગુજરાતી ખ્રિસ્તી સમાજની સૌપ્રથમ ન્યૂઝ વેબસાઇટ

આપની આસપાસ બનતા ખ્રિસ્તી સમાજને સ્પર્શતી ઘટનાઓ, ફોટોગ્રાફ, વીડિયો અમને મોકલી આપો.

E-MAIL : christianherald2013@gmail.com

We'd Love To Know What You Think
Rate UsPretty badNot so goodGoodVery goodAwesomeRate Us