મહારાષ્ટ્રમાં લોકડાઉન અમલી બન્યાના 7 મહિના બાદ ચર્ચ ખુલ્લાં મૂકાયાં, સામુહિક ભજનસેવાઓ હાલ શરૂ નહીં કરાય

સામુદાયિક પ્રાર્થના માટે ધસારો નહીં કરવા અને કોરોના ગાઇડલાઇનનું ચુસ્ત પાલન કરવા ચર્ચના આગેવાનોની અપીલ

મુંબઇ, તા.16 નવેમ્બર 2020

મહારાષ્ટ્રમાં 7 મહિના બાદ ધાર્મિક સ્થળો ખોલવાની પરવાનગી આપવામાં આવી છે. સોમવારથી મહારાષ્ટ્રમાં આકરી એસઓપી સાથે ધાર્મિક સ્થળો ખુલ્લાં મૂકાયાં છે. આ માટે મહારાષ્ટ્રના ખ્રિસ્તી આગેવાનોએ ઠાકરે સરકારને આવકાર્યો છે. ચર્ચના આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે, અમે સરકારના નિર્ણયની રાહ જોઇ રહ્યાં હતાં. વસઇના આર્ચબિશપ ફેલિક્સ એન્ટની મચાડોએ જણાવ્યું હતું કે, હું આજના દિવસની આતુરતાથી રાહ જોઇ રહ્યો હતો. મુંબઇના આર્ચબિશપ કાર્ડિનલ ઓસવાલ્ડ ગ્રેસિયાસે જણાવ્યું હતું કે, અમે સરકારના નિર્ણયને આવકારીએ છીએ પરંતુ સાથે સાથે સમુદાયિક પ્રાર્થના માટે ચર્ચમાં ધસારો નહીં કરવા અમે શ્રદ્ધાળુઓને સાવચેત કરીએ છીએ. મુંબઇમાં કેથલિક ચર્ચો વ્યક્તિગત પ્રાર્થના માટે સવાર અને સાંજના 3-3 કલાક ખુલ્લા રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.

ચર્ચના આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે, સરકારના આદેશ પ્રમાણે કોરોનાના લક્ષણ વિનાના લોકોને જ ચર્ચમાં પ્રવેશ અપાશે. તે ઉપરાંત ચર્ચમાં તબક્કાવાર રીતે શ્રદ્ધાળુઓને જવા દેવાશે. ફેસ માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ફરજિયાત પાલન કરવાનું રહેશે. ચર્ચમાં પવિત્રશાસ્ત્રને સ્પર્શ કરી શકાશે નહીં તે ઉપરાંત ક્વાયરને પણ પરવાનગી અપાશે નહીં.

ખ્રિસ્તી સમુદાયે જણાવ્યું હતું કે, ચર્ચમાં પ્રાર્થના કરવાની પરવાનગીથી અમે ઘણા ખુશ છીએ. અમે વ્યક્તિગત કે જૂથમાં પ્રાર્થના કરી શકીશું. જો કે અમે લોકોના જીવનો જોખમમાં મૂકવા માગતા નથી તેથી ચર્ચમાં સામુહિક ભજનસેવાઓ હાલ પુરતી શરૂ કરાશે નહીં. - એજન્સી

RNI No : GUJGUJ/2013/52831, Published And Owned By Mr. Arnold Alfred Christie.
Published From H/1, Parul Tenaments (A Type), Near Canal, Jashodanagar Road, Post G.I.D.C. Vatva, Ahmedabad- 382445. Editor : Mr. ARNOLD CHRISTIE. 
Mobile : +91 8758469100. Email : christianherald2013@gmail.com

વિશ્વભરના ગુજરાતી ખ્રિસ્તી સમાજમાં વ્યાપક રિડર્સ ધરાવતી  ન્યૂઝ વેબસાઇટ પર જાહેરાત આપી બહોળા વર્ગ સુધી પહોંચવાની ઉત્તમ તક

સંપર્ક ઃ મોબાઇલ ઃ +91 8758469100 

Email us at christianherald2013@gmail.com

ક્રિશ્ચિયન હેરાલ્ડ

ગુજરાતી ખ્રિસ્તી સમાજની સૌપ્રથમ ન્યૂઝ વેબસાઇટ

આપની આસપાસ બનતા ખ્રિસ્તી સમાજને સ્પર્શતી ઘટનાઓ, ફોટોગ્રાફ, વીડિયો અમને મોકલી આપો.

E-MAIL : christianherald2013@gmail.com

We'd Love To Know What You Think
Rate UsPretty badNot so goodGoodVery goodAwesomeRate Us